TRE med AnneGaia 2
TRE med AnneGaia 2

TRE Metoden 
Trauma Recovery Exercises


TRE Metoden.
TRE står for "Trauma Recovery Excercises".
Metoden er udarbejdet at Dr. David Berceli, USA.


Din krop er fra Naturens hånd designet til at kunne frigøre sig fra stress, traumer og spændinger, på alle niveauer.
Den ældste del af hjernen kaldes reptilhjernen.
Den styrer alle kroppens autonome funktioner, f.eks åndedræt, hjerterytme og fordøjelse, - alt hvad derfortsætter pr. automatik om du så lå i coma.

Hvis du bliver kold vil din krop regulere temperaturen med en skælven. Det sker helt pr automatik.
På akkurat samme måde regulerer kroppen stressniveau'et.

Gennem årtusinder har vi mennesker besiddet denne evne til at slippe stress- og traumer, blot ved at skælve. Men paradoksalt nok har vi misforstået og misplaceret dette fænomen som noget "forkert", et tegn på svaghed -noget der bør stoppes.

Hvis traume- og stresstilstande forbliver uforløste, så hober de sig op i nervesystemet.
Kroppen og psyken låser sig sammen i en opslidende tilstand af konstant alarmberedskab.


Symptomerne kan typisk være søvnbesvær, udmattethed, skranten, kort-luntethed, og en tendens til at isolere sig fra omverdenen.
En sådan tilstand kan i yderste konsekvens kamme over i depression og sygdomstilstande.

Pattedyr i naturen er ikke plagede af PTSD og traumepåvirkninger.
Ved en traumatisk hændelse opbygger det autonome nervesystem kraft nok til at overleve en truende situation. Dette er helt naturligt.  Både hos pattedyr og mennesker er kroppen er designet til at kunne enten gå i kamp eller flygte i en truende situation.

I naturen vil et undsluppet byttedyr hurtigst muligt finde et nogenlunde sikkert sted, hvor det kan ligge i fred og lade kroppen skælve, for således at nedregulere sit stressniveau.
Den overskydende energi fra en traumatisk hændelse, som f.eks rovdyrangreb, kan såledse "rystes af" igen.
Herefter vil dyret være i stand til at fortsætte sin normale færden, - stort set som om intet var hændt. Immunforsvaret tager sig af eventuelle fysiske skader.

Uden denne mulighed for forløsning ville et byttedyr være sat ud af spillet og dets eventuelle afkom  ville sulte ihjel. Og intet dyr i det fri ville kunne overleve længe med uforløste traumepåvirkninger.
Derfor giver det måske også mening, at funktionen til nedregulering af stress og traumepåvirkninger findes i det autonome nervesystem.
Det er simpelt hen essentielt, for artens overlevelse.

Din krop indeholder de samme faciliteter, og de er uhyre vigtige for både dit velvære og sundhed. 
Men, lang historie kort, så har mennesker i den civiliserede verden kollektivt lært hinanden at undertrykke disse funktioner. 
TRE Metoden er udarbejdet til nemt at lade kroppen genaktivere sin naturlige respons til traumer og stress. Og med tilbagevirkende kraft!

Sådan virker TRE.
Psoas musklen strækker sig fra midt på indersiden af rygsøjlen, fortsætter gennem bækkenet hvor den har fat i lårene.
Psoas kaldes også "Den Store Hoftebøjemuskel".

Psoas er det område, som især bliver påvirket i situationer, hvor kroppens kamp/flugt funktion aktiveres.

De blide TRE øvelser er designet til især at påvirke og aktivere Psoas.

Øvelserne virker bedst når de udføres med velbehag og kroppen skal aldrig presses.
Kroppens respons starter typisk med en blid skælven i- og omkring bækkenet. Det hele sker pr. automatik, og er måske lidt uvant og overraskende lige i starten.
Når du bare slapper af og lader kroppen gøre hvad den oprindeligt er designet til, vil du snart opleve bevægelserne som behagelige og helbredende.

TRE Øvelserne er en neurologisk process, fuldstændig som fordøjelsen, hjerteslaget og søvnfunktionen.
Det er derfor ikke nødvendigt, at tale om traumer eller ubehagelige hændelser for at aktivere funktionen.  

Resultaterne af TRE Øvelserne viser sig ofte fra dag et.
Typisk i form af ny energi, mere ro, forbedret søvnmønster, og sundere helbreds tilstand. Eliminerede smerter i ryg og nakke. Forhøjet seksuel nydelse.