Booking vilkår
For booking og mere info, kontakt AnneGaia

Del siden

For alle bookinger gælder at:

Med din betaling tilkendegiver du, at du har forstået- og er enig i at:
Du bærer det fulde ansvar for dig selv, samt for alle konsekvenser og resultater.


Du forstår og respekterer, at din deltagelse i disse aktiviteter ikke er kompetencegivende til videreformidling af TRE / QEC, hverken privat eller offentligt.

Du har oplyst mig om alle tilstande og diagnoser, der kan tænkes før eller senere at gøre sig gældende i de aktiviteter, som du deltager i.

Videredeling af optagelser, dokumenter og andet udleveret materiale må ikke finde sted uden mit samtykke.Booking- og aflysnings vilkår for private aftaler. 
Med din booking og betaling bekræfter du, at du er enig i alle vilkårene herunder.  

Betaling:
Dit Basisforløb
 forudbetales ved booking af din første tid. 

Til prisen lægges et refunderbart depositum på 300,- 
Dette er med henblik på eventuelle ekstra gebyrer  undervejs. 

Når hele forløbet er gennemført kan resten af dit depositum refunderes.
Betaling i rater kan aftales.

Ved booking holder jeg den aftalte
tid til dig i nogle døgn, indtil din betaling er mig ihænde.  Din tid bliver så noteret som en gyldig aftale, og du får nu tilsendt en mail med udførligt info om din session; adressen og lignende.

Spørg gerne om mulighed for at få din session klinik i stedet for Online.
Dog vil det koste et klinikgebyr, og vilkårene vil typisk være ændrede.  
Aflysning/ombooking:
Online aftaler kan frit ombookes, dog med mindst 12 timers varsel. 

Ved for sent afbud / ombooking trækkes et administrationsgebyr på 150,- fra dit depositum. 

Aftaler på klinik i Kbh:  Aflysning / ombooking af gyldige aftaler er pt. kun muligt med min. 48 timers varsel, mod 300,- i administrationsgebyr. 
Ved for sen aflysning vil din aftale normalt gå tabt.
Hvorfor disse strikse vilkår for klinikaftaler?
Som bosat på Bornholm gør jeg mit bedste for at efterkomme mine klienters ønsker om personligt fremmøde i Kbh. og være så fleksibel som muligt. Det kan dog have flere ekstra udgifter for mig, der alt sammen går tabt med aflysninger.  Takker for din forståelse. 


Aftaler i Allinge: Aflysning/ombooking er mulig med max 12 timers varsel, mod 150,- i administrationsgebyr.  Ved for sen aflysning vil din aftale normalt gå tabt.

Forlængelse af konsultationstid: En konsultation vil efter behov normalt kunne forlænges med 30 minutter mod ekstrabetaling 300,-  som trækkes fra dit depositum.  
Gælder både Online og på klinik. 

Refundering af påbegyndte pakkeordninger. 
Prisen for dine afviklede møder ændres, fra pakkebetaling til betaling for enkeltstående møder.  Hvad der så er til overs fra din oprindelige betaling får du refunderet.  

Har du spørgsmål eller tvivl, så tøv ikke med at kontakte GaiaPremTillæg, alle bookinger 
Uforudsete forhindringer, eller Force Majeure. 
Eksempler på Force Majeure kan være Lockdowns, ufarbar infrastruktur / mørkelægning / slukket netforbindelse, epidemi, medicinsk apartheit*, krig, naturkatastrofe eller anden udefra opstået forhindring.   

Sådan kompenseres der:
Online Konsultationer:
 Vi aftaler en ny tid snarest muligt. 

Klinik konsultationer: 
Du vil blive tilbudt en ny tid til en tilsvarende session, så snart det igen er muligt. 
Hvis det kun kan blive online, forlænges din aftalte tid med et kvarter uden ekstra beregning. 

 
*Med medicinsk apartheit forstås: Politiske krav om invasive medicinske indgreb, der strider mod menneskerettighederne og / eller Nuremberg Koden.
Eksempler kan være krav om invasive testprocedurer og vaccineringer. 


 

Booking/afbuds vilkår for workshops:

Bookingdepositum (190,-) ligger som et administrationsgebyr og er normalt ikke refunderbart.


Med din overførsel af betaling bekræfter du din tilmelding samt din enighed i at:

Du bærer selv det fulde ansvar for din deltagelse i aktiviteterne og for dine resultater.

Du har forstået og respekterer, at din deltagelse i aktiviteterne ikke er kompetencegivende til videreformidling af nogen art. Hverken privat eller offentligt.

Du har oplyst mig om alle tilstande og diagnoser, der kan tænkes før eller senere at gøre sig gældende i de aktiviteter, som du har booket.

Med din overførsel af betaling erklærer du dig også enig i disse afbudsvilkårene:

Med rettidig forespørgsel (48 timer inden start) kan din workshopbetaling refunderes, dog minus dit depositum.

Med rettidig forespørgsel kan ombooking til et andet planlagt holdske mod et ekstra gebyr på 100,- .


Med rettidig forespørgsel kan ombooking til en privat konsultation ske mod et ekstra gebyr på 50,- (online), eller 250,- (Personligt fremmøde på klinik)

Efter du har foretaget en ændring kan din booking normalt ikke længere ombookes.

Se "Tillæg'et" herover. Jeg aflyser dog nødig en workshop. Skulle et arrangement du har tilmeldt dig underbooke (under 5 deltagere) så gennemføres programmet, dog kan dagen dagen i sagens natur muligvis afsluttes tidligere.

Har du spørgsmål eller tvivl, så tøv ikke med at kontakte GaiaPrem