Har du spørgsmål?  Kontakt GaiaPrem 41282804 eller HER

Booking- og aflysnings vilkår for private aftaler. 

Med din booking og betaling bekræfter du, at du er enig i alle booking vilkårene herunder.  

Betaling:
Dit Basisforløb
 forudbetales ved booking af din første tid. 

Til prisen lægges et depositum på 300,-  med henblik på eventuelle ekstra betalinger undervejs. 
Når hele forløbet er gennemført refunderes alt hvad der ikke er brugt af dit depositum. 

Ved booking holder jeg den aftalte
tid til dig i nogle døgn, indtil den aftalte betaling er mig ihænde, og vores aftale bliver noteret som gyldig.

Aftale om betaling i rater kan aftales.

Møder på klinik i Kbh eller på Bornholm er kan aftales. 
I Kbh. bedes du medbringe klinikgebyret 250- fra gang til gang. 

Aflysning/ombooking:
Online aftaler kan frit ombookes, dog med mindst 12 timers varsel. 
Ved for sent afbud / ombooking trækkes et administrationsgebyr på 150,- fra dit depositum. 

Aftaler på klinik i Kbh:  Aflysning / ombooking af gyldige aftaler er pt. kun muligt med min. 48 timers varsel, mod 300,- i administrationsgebyr. 
Ved for sen aflysning vil din aftale normalt gå tabt.

Hvorfor disse strikse vilkår for klinikaftaler?
Som bosat på Bornholm gør jeg mit bedste for at efterkomme mine klienters ønsker om personligt fremmøde i Kbh. og være så fleksibel som muligt. Det kan dog have flere ekstra udgifter for mig, der alt sammen går tabt med aflysninger.  Takker for din forståelse. 


Aftaler i Allinge: Aflysning/ombooking er mulig med max 12 timers varsel, mod 150,- i administrationsgebyr. 
Ved for sen aflysning vil din aftale normalt gå tabt.

Forlængelse af konsultationstid: En konsultation vil efter behov normalt kunne forlænges med 30 minutter mod ekstrabetaling 300,-  som trækkes fra dit depositum.  
Gælder både Online og på klinik. 

Refundering af påbegyndte pakkeordninger. 
Prisen for dine afviklede møder ændres, fra pakkebetaling til betaling for enkeltstående møder.  Hvad der så er til overs fra din oprindelige betaling får du refunderet.  


Vigtigt: 
For alle typer bookinger gælder endvidere at:

Med din betaling tilkendegiver du at du har forstået- og er enig i følgende vilkår:
Du bærer det fulde ansvar for dig selv, samt for alle konsekvenser og resultater. 


At du venligst forstår og respekterer, at din deltagelse i aktiviteter hos mig ikke er kompetencegivende til videreformidling af teknikkerne, hverken privat eller offentlig.

At du har oplyst mig om eventuelle fysiske/psykiske diagnoser og andre tilstande, der kan tænkes før eller senere at gøre sig gældende i de aktiviteter, som du deltager i. 

Videredeling af optagelser, dokumenter og andet udleveret materiale må ikke finde sted uden mit samtykke. 


Tillæg: 

Uforudsete forhindringer eller Force Majeure. 
Eksempler på Force Majeure kan være Lockdowns, ufarbar infrastruktur / mørkelægning / slukket netforbindelse, epidemi, medicinsk apartheit*, krig, naturkatastrofe eller anden udefra opstået forhindring.   

Sådan kompenseres der:
Online Konsultationer:
 Vi aftaler en ny tid snarest muligt. 

Klinik konsultationer: 

Du vil blive tilbudt en ny tilsvarende aftale så snart det igen er muligt.  Hvis det kun kan ske online, forlænges din aftalte tid med et kvarter. 
 
*Med medicinsk apartheit forstås: Politiske krav om invasive medicinske indgreb, der strider mod menneskerettighederne og / eller Nuremberg Koden.
Eksempler kan være krav om invasive testprocedurer og vaccineringer. 


 

Vilkår for hold: Se HER

Del siden