Kontakt Gaia Prem. HER

Booking- og aflysnings vilkår for private aftaler. 

TRE Forløb:
Med din booking og betaling bekræfter du at du er enig i booking vilkårene.  

Betaling:
Dit Basisforløb
 forudbetales ved booking af din første tid. 

Til prisen lægges et depositum på 300,-  med henblik på eventuelle ekstrabetalinger undervejs. 
Når hele forløbet er gennemført refunderes hvad der ikke er brugt af dit depositum. 
Aftale om betaling i rater er mulig.  

Aflysning/ombooking:
Online
 aftaler kan gensidigt ombookes med mindst 24 timers varsel. 

For afbud / ombooking med kortere varsel fra dig trækkes et administrationsgebyr på 150,- fra dit depositum. 

Aftaler på klinik i Kbh:  Aflysning / ombooking af gyldige aftaler er pt. kun muligt med max. 72 timers varsel, mod 300,- i administrationsgebyr. 
Aftaler på klinik i Allinge: aflysning/ombooking er mulig med max 24 timers varsel, mod 150,- i administrationsgebyr. 
Ved for sen aflysning vil din aftale normalt gå tabt. 


Forlængelse af konsultationstid: En konsultation vil efter behov normalt kunne forlænges med 30 minutter mod ekstrabetaling 300,-  som trækkes fra dit depositum.  
Gælder både Online og på klinik.  

Ved booking holder jeg vores aftalte tid til dig i nogle døgn, indtil du har overført den aftalte betaling. Herefter bliver din tid noteret som en gyldig aftale. 

For alle typer bookinger gælder endvidere at:

Du bærer det fulde ansvar for dig selv, samt for alle konsekvenser og resultater. 

At du venligst forstår og respekterer, at din deltagelse i aktiviteter hos mig ikke er kompetencegivende til videreformidling af teknikkerne, hverken privat eller offentlig.

At du har oplyst mig om eventuelle fysiske/psykiske diagnoser og andre tilstande, der kan tænkes før eller senere at gøre sig gældende i de aktiviteter, som du deltager i. 

Videredeling af optagelser, dokumenter og andet udleveret materiale må ikke finde sted uden mit samtykke. 

Uforudsete forhindringer / Force Majeure.  Eksempler kan være ufarbar infrastruktur/slukket netforbindelse, epidemi, medicinsk apartheit*, krig, naturkatastrofe eller anden udefra opstået  forhindring:   

Online Konsultationer: Vi aftaler en ny tid snarest muligt. 


Klinik konsultationer: 
Du vil blive tilbudt en ny tilsvarende aftale så snart det er muligt.  Hvis det må blive online, forlænges din tid med et kvarter. 
 

*Med medicinsk apartheit forstås: Politiske krav om invasive medicinske indgreb, der strider mod menneskerettighederne eller Nuremberg Koden.
Eksempler kan være krav om invasive testprocedurer og vaccineringer. 


 

Vilkår for hold: Se HER

Del siden